Hidroelektrik Santralleri

Elektrik sisteminin kalbi ve ünitelerin düzgün çalışması için gereken temel kısım kontrol-otomasyon sistemidir. Santral kontrol-otomasyon sistem tasarımı, standart kontrol sistemlerindeki bilgi ve deneyimin yanında; komple su iletim yapısı ve santraldeki türbin, generatör ve bunların yardımcı ekipmanlarının çalışma felsefesi ve davranışlarıyla ilgili derin ve özel bir bilgi ve deneyim gerektirir.

 • ANA-PLC, senkronizasyon, ünite, regülatör, yükleme havuzu remote I/O panoları elektrik projelendirmesi ve pano imalatlarının gerçekleştirilmesi
 • Müşteri tarafından tercih edilen türbin tipine göre (Kaplan vs.) SCADA ve PLC yazılımlarının hazırlanması, kablo listelerinin hazırlanması
 • YG ve AG dağıtım kısımlarına ait enerji yönetimi ve kontrol sistemi otomasyonunun sağlanması
 • YG ve AG alarmlarının arşivlenmesi
 • Ünite başlatma-durdurma sekanslarının kontrol ve izlemesi
 • Ünite acil durum kapatma sekanslarının kontrol, izleme ve arşivlemesi
 • Ünite fazör diyagramlarının izlenmesi
 • Ünite YG kesici kontrolü, izlemesi ve arşivlemesi
 • İnlet yapısının kontrolü, izlemesi ve alarmlarının arşivlenmesi
 • Yağ seviye ve sıcaklık bilgilerinin izlenerek alarmlarının arşivlenmesi
 • Exciter ve Governor yapıları ile haberleşme yapılması, alarm durumlarının izlenerek arşivlenmesi
 • Yük atma-alma senaryolarının işletilmesi
 • Operatör kullanımına uygun, esnek arayüz ekranları ve pop-up yapısı
Benzer Hizmetlerimiz