İnsan Kaynakları
Kurumsal İlkeler


 • Since Elektrik, Türk sanayisindeki öncü konumunu koruyarak sürdüren, değişime açık, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu ve en önemlisi ekip arkadaşlarına değer veren bir insan kaynakları politikası uygulamaktadır. Bu doğrultuda, işveren markası ve kurumsallaşma yolunda;
 • Ekip arkadaşlarının motivasyonunu geliştirerek fırsat eşitliği sağlar.
 • Sürekli değişen insan kaynakları trendlerine adaptasyon sürecinde,her kademedeki ekip arkadaşlarını çeşitli eğitimlerle destekler.
 • Şirket ve ekip arkadaşlarının hedef ve beklentilerini, şirket değer anlayışı dahilinde uyumlu hale getirir.
 • Ekip arkadaşlarımızın profili; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışması ve takım ruhuna inanan, kaynakları ve zamanı etkin kullanan aynı zamanda sorumluluk bilinci yüksek insan kaynağıdır.
Neden Biz?


 • Yeteneği keşfediyor ve geliştiriyoruz.
 • Sektörde takım ruhuyla öne çıkıyoruz.
 • Beklenti ve istekleri bilerek adımlarımı öngörüyle atıyoruz.
 • Fırsat eşitliği sağlıyoruz.
 • Etkin yönetim ve doğru strateji tasarlıyor ve uyguluyoruz.
 • Bilimsel, objektif değerlendirme yöntemleri sunuyoruz.
İşe Alım Süreci


 • Kişilik ve iletişim testleri.
 • İnsan kaynakları ön mulakatı.
 • Departman yöneticileri görüşmeleri.
 • Genel müdür görüşmeleri.
 • Onay süreci.
 • TEBRİKLER İŞE ALINDINIZ!
Eğitim ve Geliştirme


 • Since Elektrik olarak ekip arkadaşlarımızı, kişisel öğrenmeyi, gelişmeyi desteklemeleri ve aynı zamanda ülkemizin gelişimine de her yönde katkı sağlamaları amacıyla, sistemli teknik eğitimlerin yanında çeşitli kişisel gelişim programlarıyla da destekliyoruz. Eğitimlerimiz şunları kapsamaktadır;
 • Oryantasyon eğitimleri.
 • Mevcut personelimize yönelik eğitimleri.
 • Rotasyon eğitimleri.
 • Onay süreci.
 • Liderlik eğitimleri.
Performans Yönetimi


 • Tüm ekibimiz performans değerlendirme sistemine tabidir.
 • Yöneticilerin ve personellerin yıllık strateji hedefi belirlenir.
 • Hedef belirleme görüşmeleri yapılarak yıllık hedef açıklanır.
 • Performans değerlendirme; hedef, yetkinlik ve eğitim değerlendirmeleri baz alınarak yapılır.
 • Yöneticiler sorumlu oldukları departmanın personelini değerlendirirler. Sonuç olarak; ekip arkadaşımızın ileriye yönelik gelişim planı hazırlanır, başarısı ödüllendirilir.